Prohlášení o přístupnosti

Nacházíte se na internetových stránkách http://okrseknmnm.cz/ (dále jen „Stránky“).

Při tvorbě a správě těchto Stránek byla zohledněna přístupnost obsahu i funkčnost webu tak, aby splňovala zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web , WCAG 1.0 a Pravidel tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Na Stránkách je použit značkovací jazyk HTML, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS.

Informace v jiných formátech

Některé informace na Stránkách jsou v podobě dokumentů formátu DOC, PDF, a jiné. K prohlížení takovýchto dokumentů je nutné použít software třetích stran, který umožňuje prohlížení těchto formátů.