Ochrana osobních údajů

Vyplňováním formulářů na stránkách http://okrseknmnm.cz/ poskytujete své osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. SH ČMS – Okrsek Nové Město na Moravě si uvědomuje důvěrnost poskytnutých údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení

SH ČMS – Okrsek Nové Město na Moravě zpracovává osobní údaje, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, komentářů, a registrací na http://okrseknmnm.cz/, a to na dobu neurčitou a až do odvolání souhlasu daného každou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a SH ČMS – Okrsek Nové Město na Moravě údaje zlikviduje.

SH ČMS – Okrsek Nové Město na Moravě jako provozovatel stránek http://okrseknmnm.cz/ tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a to ke zlepšení svých služeb a marketingovým účelům. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.