SH ČMS - Okrsek Nové Město na Moravě Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.Vítáme Vás na stránkách organizační jednotky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsku č. 13 – Nové Město na Moravě. Přinášíme Vám informace o práci a činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Počet evidovaných členů v republice přesáhl 350 000 členů. Okrsek Nové Město na Moravě územně spravuje a působí v samém centru Českomoravské vrchoviny. V okrsku je evidováno přes 1000 členů v 17 Sborech dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích. 10 JSDH zařazených je spravováno Městským úřadem v Novém Městě na Moravě a 7 jednotek spadá samostatně pod místní úřady v místě působení.

Na těchto webových stránkách poskytujeme informace o činnosti našeho občanského sdružení, spolkové činnosti, sportovních, kulturních i společenských aktivitách naší hasičské mládeže, hasičů v produktivním věku i našich hasičských seniorů.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o práci hasičů v okrsku Nové Město na Moravě i v jednotlivých sborech dobrovolných hasičů. Poskytovat informace o soutěžích dospělých, ale především také o činnosti a práci s mládeží, soutěžích mládeže jejíž součástí je soutěž „Novoměstký SOPTÍK“. Poskytovat Vám informace o činnosti ve SH ČMS, jakožto zprávy a informace z okresního, krajského tak i nejvyšších orgánů sdružení. Můžete si najít kontakty na jednotlivé organizační složky SH ČMS, sbory v obcích, funkcionáře a akce pořádané SH ČMS. Najde zde přístupné potřebné dokumenty pro hasiče a jejich činnost.

Za všechny členy sdružení okrsku
starosta okrsku Nové Město na Moravě
Jiří Jurman